Terapeutické techniky

Mé zkušenosti vyplývají z praxe s regresní terapií, Theta terapie (Thetahealing) a dalších technik, jako např. terapie vnitřního dítěte, vizualizace, konfrontace apod. S klienty vždy pracuji individuálně, podle potřeby a možností. 

Pracuji více jako průvodce, mou snahou je vždy pomoci klientovi tak, aby si byl schopný pomoci hlavně sám :-)


Theta terapie (THETAHEALING®)

je sada nástrojů a technik, jež umožňují přístup do podvědomí a změnu myšlenek či přesvědčení, které nám neprospívají. Používáním této terapie je možné vytvořit systém přesvědčení, který podporuje zdravý život plný prosperity, lásky a radosti.

Theta terapie je pro mě symbolem lehkosti a radosti, protože tak tato terapie probíhá. Není zde nutné prožívat silné emoce a události z minulosti. Mně osobně tato terapie do života přinesla rychlý rozvoj a žití života v lehkosti a za to jsem velmi vděčná. 

Naši realitu tvoří naše podvědomí, jehož obsah si z 90% neuvědomujeme. Pojďte objevit co si v podvědomí nesete a změňte svůj život k lepšímu.  

Terapie s Thetou je revoluční v tom, že umožňuje nejenom odstranit škodlivá přesvědčení z podvědomí jako např.:

  • Nejsem dost dobrá / dobrý.
  • Život je utrpení.
  • Jsem na vše sama / sám.
  • Nikdo mě nemá rád.

Ale dokonce negativní přesvědčení mohou být nahrazena pozitivními jako například:

  • Vím, jak žít bez stresu.
  • Jsem úspěšná / úspěšný.
  • Jsem zdravá / zdravý.
  • Jsem bohatá / bohatý.

Jak funguje?

Využívá frekvenci théta mozkových vln. Tato frekvence je velmi pomalá, dosahuje 4 až 7 cyklů za sekundu. Většinou se s touto frekvencí setkáváme při hluboké meditaci nebo v průběhu fáze snění (REM) spánku.

Tato frekvence je natolik pomalá, že umožňuje navázat spojení s tvořivou silou Zdroje. Díky napojení na tuto sílu mohou být dokonány/realizovány změny či procesy léčení.

Jak probíhá? 

Na počátku konzultace si popovídáte s terapeutem o problémech, které Vás trápí, popřípadě o tom, co chcete ve svém životě změnit.

Používá se svalový test, aby bylo ověřeno, jaká negativní přesvědčení, pocity a programy máte zasunuty ve svém podvědomí.

Po Vašem souhlasu se přistoupí k jejich odstranění a nahrazení pozitivními.

Klient sedí se zavřenýma očima a terapeut odstraňuje jednotlivé bloky tím, že sníží frekvenci mozkových vln do úrovně théta a využije své intuitivní smysly, aby se napojil na Vaši energii. Odstraňují se tak negativní přesvědčení ze čtyř úrovní najednou.

Stejným způsobem se instalují i pozitivní pocity.