Střípky z terapií

Můžete řešit milion omezujících programů, vzorců chování, přesvědčení a věřte že jich je nekonečno a budete to řešit tak dlouho dokud nebudete mít natolik otevřené srdce, abyste jednoho dne opravdu ze srdce ucítili, že jste natolik hodnotné bytosti i se všemi svými zdánlivými "nedokonalostmi", že Vám nezbývá nic jiného než se milovat. Láskyplné...

Od malinka se učíme, že budeme přijímání svým okolím, když budeme dosahovat určitých výsledků. Když se naučíme číst, psát, budeme mít dobré výsledky ve škole a později když budeme dosahovat cílů v zaměstnání, budeme dosahovat určitého uznávaného postavení ve společnosti. Jsme společnost posedlá dosahováním cílů. A když se nám to náhodou nepovede,...

Naše společnost je postavená na systému zasluhování si. Již od malinka jsme vychováváni systémem odměn. Když budeš hodná holčička/chlapeček - budeme tě mít rádi. Když se budeš chovat tak jak si představujeme - budeš přijímaná/přijímaný. Když budeš mít hezké vysvědčení - dostaneš odměnu. A později např. když budeš celý měsíc chodit do práce bez...

Mnozí z nás, co jdeme cestou osobního rozvoje se dostáváme do bodu, kdy vnímáme jakým způsobem se náš život utváří skrze systém, např. skrze systém vzdělávání, výchovy, školství, práce, zdravotnictví, politiky, peněz apod. Začneme si uvědomovat vše, co se nám na systému nelíbí, co bychom chtěli změnit. Nadáváme na to či ono. Kritizujeme to či ono....