Střípky z terapií

Mnozí z nás, co jdeme cestou osobního rozvoje se dostáváme do bodu, kdy vnímáme jakým způsobem se náš život utváří skrze systém, např. skrze systém vzdělávání, výchovy, školství, práce, zdravotnictví, politiky, peněz apod. Začneme si uvědomovat vše, co se nám na systému nelíbí, co bychom chtěli změnit. Nadáváme na to či ono. Kritizujeme to či ono....