Regresní terapie

Co je regresní terapie?

 • Psychika každého z nás se skládá z několika vrstev. Vědomí je všechno to, co si uvědomujeme. RT je práce s dalšími vrstvou, a to s nevědomím. Nevědomí je pomyslným skladem všech našich myšlenek, pocitů, emocí, situací a událostí. Vše, co jsme kdy prožili, co v nás v minulosti zanechalo stopu, si podvědomě pamatujeme. Avšak naprostou většinu z toho si běžně nevybavujeme. 
 • V terapii společně najdeme informace a okolnosti témat, která chcete řešit. Využívá se k tomu hluboké a relaxační uvolnění, tzv. rozšířený stav vědomí, který dovoluje vynořit tyto okolnosti z podvědomí. Stačí být jen v lehkém meditativním stavu a asociace, obrazy a pocity se vynoří samy. Uvolněné podvědomé emoce a související pochopení a nadhled spojený s danou událostí pak mají uzdravující efekt
 • V žádném případě se nejedná o hypnózu.
 • Další informace o metodě RT:  www.2012rok.sk/wp/hypnoza-a-regresna-terapia/26573-hlubinna-regrese-cesta-osvobozeni-skrze-sebepoznani
 • Součástí terapie užívám i další účinné metody jako např. terapie vnitřního dítěte, odvádění přivtělených duší, konfrontaci, vizualizaci a další...

Kde RT pomáhá?

 • pomáhá všem, kdo touží po osobnostním růstu
 • práce s tématy jako sebevědomí a sebeláska
 • tíživé pocity křivdy a viny
 • vztahová a partnerská témata
 • sexualita
 • traumata
 • bolesti a nemoci
 • může pomoci v obtížných životních situacích jako např. ztráta blízké osoby  
 • problémy s otěhotněním
 • nevhodné stravovací návyky, uvědomění si toho, co je zrovna pro Vaše konkrétní tělo to nejlepší
 • psychospirituální krize
 • léčení strachů a úzkostí

Proč RT?

 • RT je velmi účinnou alternativní metodou k řešení nejen výše zmíněných témat.
 • Během jednotlivých sezení získáte doplňující informace ke svému životu, které jste si doposavad neuvědomovali. Pochopíte, jak funguje Vaše psychika. Jak reagujete na situace, které v životě prožíváte. Naučíte se lépe chápat sami sebe a pracovat se sebou v běžném životě. 

Pro koho je vhodná?

 • jednoduše pro každého, kdo chce řešit své potíže
 • před sezením nesmí být užity psychotropní látky a alkohol

                                             Jak probíhá?

 • terapeut uvede klienta do meditativního stavu a působí zde pouze jako průvodce příběhem, který klient prožívá a nasměrovává klientův proces k úspěšnému vyřešení problému