Chcete rozproudit hojnost? Přijměte systém.  

12.11.2018

                                                                  Foto: Veronika Kyselková 

Mnozí z nás, co jdeme cestou osobního rozvoje se dostáváme do bodu, kdy vnímáme jakým způsobem se náš život utváří skrze systém, např. skrze systém vzdělávání, výchovy, školství, práce, zdravotnictví, politiky, peněz apod. Začneme si uvědomovat vše, co se nám na systému nelíbí, co bychom chtěli změnit. Nadáváme na to či ono. Kritizujeme to či ono. Všichni hledají návody na to, jak vystoupit ze systému. Plíživým způsobem si vytváříme vnitřní odpor k jakémukoli systému. Je potřeba si ale uvědomit, že právě skrze tyto systémy vnitřně rosteme. Tím, že zažíváme jakýkoli systém, si uvědomujeme to, co nejsme. Stále ještě jsme všichni na systému závislý, je naší součástí, my ho utváříme, stejně tak každý jeden z nás ho může v rámci možností měnit. Tím, že si vytváříme vnitřní odpor k systému, vytváříme si i odpor k věcem, které jsou s ním spojené, jako např. peníze. Máte odpor k systému? Máte tudíž i odpor k penězům. Chcete ve Vašem životě rozproudit hojnost? Přijměte systém jako Vaší součást.